Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken naar het e-mailadres info@estheface.be. 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Indien de goederen niet geretourneerd zijn na de 14 dagen waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen, is de verkoop afgerond en vervalt het herroepingsrecht. 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Goederen moeten teruggezonden worden naar het adres Antwerpsesteenweg 318, 2500 Lier.
 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

Samengevat:
- Na aankoop heeft u 14 dagen om te melden dat u af wilt zien van de aankoop via het emailadres info@estheface.be.
- De goederen moeten binnen de 14 dagen na de melding op uw kosten bezorgd worden op het volgende adres:
Esthé-Face
Antwerpsesteenweg 318, 2500 Lier
- Na inspectie van de goederen zal u terugbetaald worden met eventuele vermindering als gevolg van waardevermindering van het product door gebruik.